שם המכרז: מכרז פומבי מספר 4-21​​​​​​​שירותי ניהול תכנון