מכרז לשירות מנוהל לניהול סיכוני סייבר בשרשרת אספקה באמצעות תוכנה ייעודית