מרכז/ת נושא התאמות בנקים וכרטיסי חו"ז הנה"ח במינהל הכספים