שירותי מיון, אבחון והערכה פסיכולוגים עבור שירות בתי הסוהר