מכרז פומבי מספר 6.2021 אספקת תמרורים, שלטים ומדבקות