מכרז פומבי לתפקיד לבורנט/ית בית ספר -עיריית קרית אתא