מכרז פומבי לשיווק בנק לדם טבורי כולל איסוף ושינוע, המרכז הרפואי עש ח.שיבא, תל השומר