ביצוע עבודות החלפת יחידת קירור מים (צ'ילר) מס' 7 במרכז האנרגיה