בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושאייעוץ אסטרטגי ייחודי ביחס להפעלת נכס בשם "בית הראשונים" בעמק חפר