מכרז 1/21 לקבלת שירותי ייעוץ, ניהול טכני ומחשוב לפרויקט ביז בגליל של הרשות לפיתוח הגליל