אפיון, תכנון, רכש, אספקה, התקנה, שירות ותחזוקה, של ציוד ומערכות ברשת התקשורת מתוצרת Cisco