מכרז לשירותי פיתוח, הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערך דיגיטל חדש