מכרז לאספקת שירותי ייעוץ בתחום התאמה אישית של מכשירי שיקום לנכים קשים