מכרז מס' 10/2021: הקמת מאגר מדריכים להפעלה של חוגים בתחומים שונים עבור תלמידים הלומדים בכפר הנוער אשל הנשיא