אספקת מערכת ממוחשבת לניהול שרותי הרווחה עבור עיריית באר-שבע