הודעת פרסום על כוונה להתקשר עם ספק יחיד- תכנית 7 – בהפעלת עמותת פתחון לב