הארכה - מכרז כ"א 15/2022 - בודק/ת בקשות להיתרי בנייה ומידען/ית תכנוני