מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת משאבי אנוש ושכר