מכרז לשירותי שינוע, סבלות, העברה והרכבה של ריהוט וציוד ממפעלים יצרניים