09/21 ניהול תכנון וניהול פיקוח פרוייקט פארק תעסוקה