מכרז פומבי מס' 544/20 – אחזקה, התקנה, ושינויים במערכות רמזורים, גלים ירוקים מערכות אל פסק, זמזום ובקרת תנועה