התקשרות להקמה והפעלת "חוות בארי" – חווה עירונית אקולוגית בחצר ספריית ביה"ס בארי – לעידוד ערכים חברתיים של חיבור לאדמה ולטבע, אחריות סביבתית, שיתוף, התנדבות, פעילות קהילתית ואירועים לילדים ונוער