מכרז 10.2021 בדבר סריקה והקמה של ארכיב וועדה דיגטלי לוועדה המקומית