מכרז מסגרת למתן שירותי ייעוץ, תמיכה ורכישת טכנולוגיות, תשתיות מחשוב ומערכות מידע עבור אגף למערכות מידע ומחשוב במשרד הבריאות