הוספת מבצעים פדגוגיים של קורסי פיתוח מקצועי מתוקצבים המיועדים לעובדי הוראה (עד 1,000 שעות בשנה)