מכרז לייצור והספקת ערכות ריהוט לנמר פיקוד מעיל רוח     המשך...