מכרז לאספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות פיננסיות, גביה ואוכלוסין, רווחה ומערכות נלוות