הפעלת מזנון משותף לבתי ספר תיכון עמל ב' וחט"ב רשיש בפ"ת