קבלת שירותים משפטיים להכנה וליווי של תיקי תביעות בהם מעורב המשרד