מכרז פומבי מספר 4.2021 בדבר - שירותי הסעות לבוגרים ופעוטות בעלי מוגבלויות לעיריית אילת