מכרז מסגרת מס' 80/2021 להקמת מאגר ספקים לאספקת מתנות ותווי שי לעובדי משרד הבריאות