הודעה על פתיחת האפשרות להצטרפות לרשימת ספקים להפעלת מעונות יום ונופשונים במעונות לזקנים, מכוח מכרז 194/2016