ביצוע התקנת יחידת קירור עבודות הוספת צ'ילר 1000 טון