מכרז לרכש תוסף למי קרור לפרייטליינר עבור שני מרחבים צפון דרום