השלמת פתרון ניקוז (מובל סגור)כביש 89 עם כביש 4-נהריה