אספקה והתקנה של ראשי מערכת ובקרה אלחוטית, וכן תחזוקה של מרכז בקרה ובקרה אלחוטית, המותקנים בשטחים מגוננים ברחבי העיר באר-שבע