מכרז לתפקיד סגן/ית מנהלת אגף מעונות יום במכרז פומבי מס' 092/21