מכרז 38/2021 לתפקיד עובד/ת מינהל וזכאות באגף הרווחה