מתן שירותי ייעוץ עבור המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח