03-2021 - קול קורא לארגוני התחדשות יהודית - מיזם להעמקת התרבות והמורשת היהודית - עדכון