נוסח פרסום מכרז 28-2020 עבודות פיתוח חצר ביס אגיאל