מכרז לשדרוג מערכת הבקרה של משאבות מי ההזנה ביחידות 3 ו-4 באתר תחנות