מכרז פומבי 22/20 יועץ תנועה לאוניברסיטת אריאל בשומרון