תשובות לשאלות הבהרה – מכרז 21-2021 – שירותי תברואן לרישוי עסקים