מכרז 20/2021 לתפקיד רכז/ת נוער במחלקת שותפויות בקהילה