מכרז מס’ 57/2021 למתן שירותי ייעוץ בתחום השיווק החברתי עבור משרד הבריאות במסגרת התכנית הלאומית לחיים פעילים ו