מכרז לייצור והתקנת מטבח מחלקתי ומזנונים עבור מחלקת יולדות