ייצור והתקנת מיתקונים ייעודיים לערכת כיבוי ואביזרים על גבי אופנוע