אספקת שירותי מחזור ניקוי וייבוש, הכוללים אספקה ותחזוקת 3 מכונות שטיפת אנדוסקופ וכן אספקת דטרגנטים