מסמך הבהרות והודעה על דחיית מכרז מספר 11/2021 לקבלת הצעות למתן שירותי דוברות וליווי תקשורתי לחברת מי הוד השרון בע"מ